BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Click vào các ký tự bên dưới để lọc Tên Xét Nghiệm theo ký tự đầu

| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Tìm tên xét nghiệm

Barbiturate Serum
Base Excess – Arterial Blood (Kiềm dư)
Bence – Jone’s Protein Nước tiểu
Beta 2 Microglobulin (b2M)
Beta HCG Serum - Chorionic Ganadotrophin Human Beta
Bicarbonate Serum (HCO3-)
Bilirubin Nước tiểu
Bilirubin Serum
Blast Cell Blood
Bleeding time (TS)
Blood Group (Nhóm Máu)

[Trở về]