CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: BETA 2 MICROGLOBULIN (B2M)
Giới hạn bình thường: Người lớn: 0.8 – 2.5 mg/l. > 65 tuổi: 0.8 – 3.0 mg/l.
Chỉ định: Multiple myeloma – nghi ngờ AIDS. - Cao: AIDS multiple myeloma, bệnh bạch cầu cấp, viêm gan Biện luận, nhiễm Epstein Bar Virus và CMV, Sarcoid, thấp khớp,Sjorgren’s Syndrome bệnh Crohn’s suy thận.
Sinh lý: Tăng trong giai đoạn mới nhiễm AIDS và rối loạn hệ tự miễn.

[Trở về]