CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: BLAST CELL BLOOD
Giới hạn bình thường: Không có.
Chỉ định: Phết máu ngoại biên. - Hiện diện: Chọc tủy, ung thư LeuKenia Saccoma.
Sinh lý: Tế bào bạch cầu non, có thể phát hiện trên phết máu.

[Trở về]