CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: BETA HCG SERUM - CHORIONIC GANADOTROPHIN HUMAN BETA
Giới hạn bình thường: < 15 IU/L
Chỉ định: Có thai, ung thư tuyến sinh dục (Gonadal Carcinoma). - 20 – 100 IU/L: Mới thụ thai 1 – 2 tuần, mãn kinh (LH ?). - 100 – 6000 IU/L: Thụ thai 3 – 4 tuần, có thai tháng thứ ba, ung thư buồng trứng, Choris Cacinoma ung thư tinh hoàn. - 6000 – 30000 IU/L: Tăng từ tuần thứ 7 đến tuần thứ 30 của thai kỳ sau đó giảm dần. - > 30000 IU/L: Gia tăng có nguy cơ của hội chứng Down.
Sinh lý:

[Trở về]