CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: BILIRUBIN NƯỚC TIỂU
Giới hạn bình thường: Không có.
Chỉ định: Bệnh về gan. - Dương tính Vàng da: do Bilirubin kết hợp cao. - Dương tính Không vàng da: do Biliribin không kết hợp cao hoặc Hyper Vitaminosis A.
Sinh lý: Bilirubin không kết hợp, tan trong mỡ và không xuất hiện trong nước tiểu. Bilirubin kết hợp là loại tan trong nước. Hyper Vitaminose A: Vàng da do Caroten chứ không phải Bilirubin.

[Trở về]