HƯỚNG DẪN TRẢ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ ĐƠN VỊ GỬI MẪU TẠI PHÒNG KHÁM NGUYỄN HOÀNG
- Bước 1: Truy cập vào website  http://nguyenhoanglab.com.vn Click vào mục
- Bước 2:  Xem thông tin trên phiếu Chi tiết thanh toán.

Bước 3 : Nhập số SID và Năm sinh cần tìm ( Nếu trên phiếu chi tiết thanh toán không có năm sinh thì vui lòng Check vào ô không năm sinh)
+ Nhập số SID bệnh nhân
+ Click nut mũi tên kê bên


- Bước 4: Sau khi có kết quả liệt kê phía dưới, đơn vị có thề In trả kết quả theo các hình thức sau:
+ In kết quả không có tiêu đề tại phòng khám Nguyễn Hoàng
+ In kết quả có tiêu đề
+ In kết quả không có tiêu đề dạng 2 đơn vị (Lưu ý nếu In 2 đơn vị thì Check vào ô Chuyển đổi đơn vị)
+ In kết quả có tiêu đề dạng 2 đơn vị (Lưu ý nếu In 2 đơn vị thì Check vào ô Chuyển đổi đơn vị)
Sau khi bấm càc lệnh trên thì phiếu kết quả có dang:

- Bước 5 In kết quả ra giấy in, khách hàng vào File--->Print


 " Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp đến Phòng Xét Nghiệm Nguyễn Hoàng: ĐT: (08) 39561445  
hoặc
Ks:Minh Đương Cty Phần Mêm MĐSoft : DĐ: 0919 40 30 87  "