BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Click vào các ký tự bên dưới để lọc Tên Xét Nghiệm theo ký tự đầu

| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Tìm tên xét nghiệm

D – Dimer Serum ( Cross Linked Fibrin Derivative: Rối loạn đông máu rải rác nội mạch [DIC TEST])
Dehydoepiandrosterone Sylfate Blood (DHEA_S)
Deoxypiridinoline Nước tiểu (DPD Dpyd)
DIC TEST - D_ Dimer Serum (Rối loạn đông máu rải rác động mạch)
Digoxin Serum

[Trở về]