BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Click vào các ký tự bên dưới để lọc Tên Xét Nghiệm theo ký tự đầu

| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Tìm tên xét nghiệm

Occult Blood (Máu ẩn trong phân) (FOB)
Oestradiol 17b Plasma
Oestrogen Nước tiểu
Oxalate Nước tiểu
Oxygen Máu (PO2)
Oxygen Saturation Arterial Blood (SaO2) (Bảo hòa Oxygen máu động mạch)

[Trở về]