BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Click vào các ký tự bên dưới để lọc Tên Xét Nghiệm theo ký tự đầu

| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Tìm tên xét nghiệm

Haematuria Nước tiểu (Tiểu máu)
HbA1C (Glycosylated Haemogobin Blood)
HCG/ Urine - Chorionic Ganadotrophin Human Nước tiểu
Helicobacter Pylori Antibodies Serum (HP Test)
Hepatitis A Serum – Viêm gan siêu vi A (HAV)
Hepatitis B Virus – Viêm gan siêu vi B (HBV)
Hepatitis C Virus – Viêm gan siêu vi C (HCV)
Hepatitis D Virus – Viêm gan D – Viêm Gan Delta (HDV)
Hepatitis E – Viêm gan siêu vi E (HEV)
High Density Lipoproteine Cholesterol Blood (HDL.C Máu)

[Trở về]