BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Click vào các ký tự bên dưới để lọc Tên Xét Nghiệm theo ký tự đầu

| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Tìm tên xét nghiệm

Packed Cell Volume (PCV) – Haematocrite (Hct) (Dung tích hồng cầu)
pH Nước tiểu
pH Serum
Phosphorus Inorganic Serum (P)
Polymerase Chain Reaction Blood (PCR)
Potassium Nước tiểu
Potassium Serum (K+)
Progesterone Serum
Prolactine Plasma
Prostate Specific Antigen Serum (PSA)
Protein Nước tiểu
Protein Serum Total (Protein toàn phần)
Prothrombine Time (PT, TQ)

[Trở về]