CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: BICARBONATE SERUM (HCO3-)
Giới hạn bình thường: 24 – 32 mmol/L (hay mEg/L).
Chỉ định: Thăng bằng Acid base. - Cao (Toan hô hấp): thông khí phổi thấp. - Cao (Kiềm biến dưỡng): Điều trị Bicarbonate: Giảm Kali, nôn ói, rửa dạ dày, trúng độc Salisylate, hội chứng aeshing’s, lợi tiểu, kháng acid, steroida. - Thấp (Kiềm hô hấp): tăng thông khí, hô hấp nhân tạo. - Thấp (Toan biến dưởng): nhịn đói, tiêu chảy, suy gan, mất nước, trúng độc Salicylate, tiểu đường, bí tiểu, bệnh thận nặng.
Sinh lý: Bicarbonate tùy thuộc vào sự trao đổi CO2 của máu cũng như số lượng Acid base tạo thành hoặc thêm vào cơ thể.

[Trở về]