CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: BENCE – JONE’S PROTEIN NƯỚC TIỂU
Giới hạn bình thường: Không có.
Chỉ định: Myelomatoses. - Có hiện diện Multiple Myeloma, thận hư, Macroglobulinaemia, Plasma cytoma, bệnh tự miễn.
Sinh lý: Immunoglobulin bất thường dễ dàng đi qua màng lọc thận vào nước tiểu

[Trở về]