CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: NEUTROPHILS BLOOD
Giới hạn bình thường: - 2.5 – 6.5 x 109/L (40–60%).
Chỉ định: Nhiễm trùng. - Rất cao: Viêm phế quản, phế cầu trùng Abces phổi. - Cao: Neutrophilia, Nhiễm trùng, bệnh dại, Actinomycosis, Herpes Zoster, viêm nặng bất cứ chổ nào của cơ thể, xuất huyết, tán huyết, phỏng, chấn thương, bệnh ác tính, nhiễm trùng nặng. - Thấp : Neutropenia, nhiễm siêu vi, thương hàn, viêm gan, đói, thiếu Vitamin B12 và Folic Acid, Leucemia, Lymphosarcoma, Aplastic Anemia, bệnh Coaucher’s, SLE, lao phổi, Brucellosis, thẩm phân, lách to, độc chất dược phẩm, Hyper Segmentation, bệnh thận, Folate, Sideroblastic Anemiae, Leukenia.
Sinh lý:

[Trở về]