CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: MEAN CORPUSCULAR VOLUME (MCV)
Giới hạn bình thường: - Người lớn: 80–99 fL (Cabicmicrons) - Sơ sinh: 85–106 fL (Cabicmicrons)
Chỉ định: Thiếu máu. - Cao: Macrocytosis, Pernicious Anemia (Vitamin B12 ?) nghiện rượu, thiếu Folic Acid, , đói khát, Reticulocytosis, Aplastic Anemia, Myxoedenue, bệnh gan, tăng Lipid máu, scurvy, Sideroblastic Anemia, suy hô hấp mãn, Myelomatosis, độc tố của thuốc. - Thấp: Microcytosis, mất máu cấp, thiếu máu tán huyết, u tủy xương, Sideroblastic Anemia, Thalassemia. - Rất thấp: Thiếu sắt (Fe, MCHC ?), thiếu máu mãn, có thai, bệnh mãn tính như viêm đa khớp.
Sinh lý: Dùng để phân loại thiếu máu MCV=PCV/RBC.

[Trở về]