CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: MEAN CORPUSCULAR HEMOGLOBIN CONCENTRATION (MCHC)
Giới hạn bình thường: - 300 – 400 g/l (30 – 40%).
Chỉ định: - Thấp: thiếu máu (Fe ?), mất máu, có thai, Thalassermia, thiếu máu mãn, Sideroblastic Anemia Bình thường: Các loại thiếu máu khác. Thường chất sắt có ít Hb trong hồng cầu MCHC=Hb/PCV.
Sinh lý:

[Trở về]