CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: LUTEINSING HORMONE SERUM (LH)
Giới hạn bình thường: - Nam: 2 – 9 U/L. - Nữ: 2 – 20 U/L. - Dậy thì: 1 – 3.4 U/L. - Thời kỳ kinh nguyệt: 10 – 50 U/L. - Tiền mãn kinh: 30 – 200 U/L.
Chỉ định: Rối loạn kinh nguyệt, hiếm muộn. - Cao: Thời kỳ kinh nguyệt, dự đoán dậy thì, Stein Leventhal Syndrome (FSH ?). - Thấp: Hiếm muộn, nhược chức năng sinh dục. - LH > FSH: Đang xảy ra rụng trứng, ngăn cản sự rụng trứng, hội chứng Polycystic Ovarian (buồng trứng đa nang).
Sinh lý: Được phóng thích từ tuyến yên dưới sự điều hòa của vùng hạ đới (Posterior Hypothalamus) có trách nhiệm trong việc rụng trứng và tạo thành Androgens trong dịch hoàn.

[Trở về]