CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: LE CELLS BLOOD
Giới hạn bình thường: Âm tính.
Chỉ định: - Dương tính: Bệnh SLE (ANA ?), Scleroderma, viêm cơ đa khớp, viêm gan mãn.
Sinh lý:

[Trở về]