CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: LACTATE DEHYDROGENASE SERUM (LD – LDH)
Giới hạn bình thường: - 120 – 230 U/L.
Chỉ định: Thuyên tắc cơ tim (MI) - Cao: Thuyên tắc cơ tim (CK,AST,CKMB, Troponin I), mô hoại tử, tổn thương cơ, thiếu hồng cầu (Hb), tổn thương thận, các bệnh cấp tính, thuyên tắc phổi, viêm gan, các bệnh về gan, Pernicions Anemia Muscular Dystrophy, Paracétomol quá liều, máu huyết giải.
Sinh lý: LDH hiện diện trong tất cả các tế bào và được phóng thích ra khi bị thương tổn, nó tăng cao 3 – 4 ngày sau khi thương tổn và giảm dần bình thường 5 – 7 ngày sau.

[Trở về]