CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: KÉTONE MÁU/NƯỚC TIỂU
Giới hạn bình thường: - Máu: 0.02 – 5 mmol/l). - Nước tiểu: không có.
Chỉ định: - Cao: Tiểu đường toan máu (Glucose ?), nhiễm trùng đường tiểu, nhịn đói, nôn ói, mất nước, gây mê, thể dục mạnh, quá lạnh.
Sinh lý:

[Trở về]