CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: INSULIN PLASMA
Giới hạn bình thường: - < 19 mUI/L. - 50 – 130 mUI/L (sau 1 giờ uống 75 g Glucose). - <100 mUI/L (sau 2 giờ uống 75 g Glucose).
Chỉ định: Diabetes Mellitus – Insulinoma. - Tăng: Tiểu đường do các mô không đáp ứng với Insulin. - Thấp Sau khi uống Glucose: Bệnh tiểu đường do mất Insulin, suy dinh dưỡng.
Sinh lý:

[Trở về]