CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: IMMUNOGLOBULINS SERUM (IG)
Giới hạn bình thường: - IgA: 1.0 – 3.7 g/l. - IgG: 6.0 – 14.9 g/l. - IgM: 0.3 – 1.4 g/l. - IgE: <100 KU/l.
Chỉ định: Bệnh về gan, Paraproteinemia. - Tất cả đều cao: Viêm gan siêu vi cấp. - IgA & IgG cao: xơ gan thể Laenec’s. - IgG cao: Viêm gan mãn hay cấp, nhiễm siêu vi Myelomatosis, SLE. - IgM cao: Xơ gan, mật tiên phát, nhiễm SV,nhiễm Trypanosomiasis, h/chứng thận hư, bệnh Waldenstrom’s Macro Globulinemia. - IgA cao: Bệnh Buerger’s. - IgE cao: Suyễn ngoại sinh, Eczema, viêm mũi dị ứng, dị ứng mắt, dị ứng aspergillosis, bệnh ký sinh trùng. - IgA thấp: Bệnh về đường ruột, hô hấp, dược phẩm (Phenitoin, Penicillamine). - IgM thấp: Hội chứng thận hư, Hypoglobulinemia. Tất cả đều thấp: Hội chứng Bruton’s.
Sinh lý: Immunoglobuline chiếm tất cả các hoạt tính của kháng thể.

[Trở về]