CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: HIGH DENSITY LIPOPROTEINE CHOLESTEROL BLOOD (HDL.C MÁU)
Giới hạn bình thường: - Nam: 0.9 – 2.0 mol/l. - Nữ:1.0 – 2.2 mol/l.
Chỉ định: Béo phì, Cholesterol cao. - Cao: Giãm nguy cơ xơ vữa động mạch. - Thấp: Tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành, Reaven’s Syndrome, có thai.
Sinh lý: Tỉ lệ Cholesterol Total/ HDL.C là dấu hiệu tốt nhất để tiên đoán, không được quá 4.5, tỉ lệ cao tiên đoán xấu

[Trở về]