CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: HEPATITIS E – VIÊM GAN SIÊU VI E (HEV)
Giới hạn bình thường: Âm tính.
Chỉ định: Nghi ngờ viêm gan E (lây nhiễm qua đường phân miệng). - Dùng XN Anti HEV (IgG & IgM) để chẩn đoán. - Anti HEV (IgG & IgM) dương tính: Biểu hiện nhiễm HEV giai đoạn cấp hay mạn.
Sinh lý:

[Trở về]