CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: HEPATITIS D VIRUS – VIÊM GAN D – VIÊM GAN DELTA (HDV)
Giới hạn bình thường: Âm tính.
Chỉ định: Nghi ngờ viêm gan D (lây truyền ngoài đường tiêu hóa). - HDVAg dương tính: Biểu hiện nhiễm siêu vi D mới xuất hiện. - Anti HDV (IgG & IgM) dương tính: Biểu hiện nhiễm HDV giai đoạn cấp hay mạn
Sinh lý:

[Trở về]