CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: ALBUMINE NƯỚC TIỂU
Giới hạn bình thường: < 25 mg/ ngày.
Chỉ định: Bệnh tiểu đường. - Cao: Diabetic Nephropathy.
Sinh lý: XN nhạy để phát hiện sớm thận bị thương tổn trong bệnh tiểu đường.

[Trở về]