CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: HEPATITIS C VIRUS – VIÊM GAN SIÊU VI C (HCV)
Giới hạn bình thường: Âm tính.
Chỉ định: Nghi ngờ viêm gan C (loại Virus không A không B lây truyền ngoài đường tiêu hóa). - Anti HCV dương tính: Bằng chứng của sự tiếp xúc với Virus siêu vi C. - HCV-RNA (dùng kỷ thuật PCR) dương tính: Chứng tỏ có sự sao chép của Virus trong gan và xác nhận chẩn đoán viêm gan C cấp hay mạn. - HCV -RNA (kỷ thuật PCR) âm tính: Chỉ loại trừ viêm gan C cấp, không thể loại trừ viêm gan C mãn.
Sinh lý:

[Trở về]