CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: HEPATITIS B VIRUS – VIÊM GAN SIÊU VI B (HBV)
Giới hạn bình thường: Âm tính.
Chỉ định: Nghi ngờ bị viêm gan siêu vi B (lây nhiễm qua đường tiêu hóa, truyền máu, tiêm chích). - HBsAg (kháng nguyên bề mặt) dương tính: Viêm gan siêu vi B cấp hay mạn. - HBeAg (kháng nguyên lõi) dương tính: Báo hiệu đang bị nhiễm trùng. - Anti HBs (kháng thể kháng HBsAg) dương tính: Đã từng bị bệnh viêm gan trong quá khứ. - Anti HBc Total (IgG & IgM) (kháng thể kháng nguyên lõi toàn phần) dương tính: Báo hiệu nhiễm bệnh cấp hay mạn. - Anti HBc IgM (kháng thể kháng nguyên lõi IgM) dương tính: Biểu hiện của viêm gan cấp. - Anti HBe (kháng thể toàn phần kháng HbeAg) dương tính: Cho thấy nhiễm trùng thuyên giảm. - HBV – DNA (Acid Deoxyribonucleic của siêu vi B) (Dùng kỷ thuật PCR) dương tính: Là bằng chứng của sự hiện diện Virus siêu vi B.
Sinh lý:

[Trở về]