CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: HEPATITIS A SERUM – VIÊM GAN SIÊU VI A (HAV)
Giới hạn bình thường: âm tính
Chỉ định: Viêm gan, vàng da (lây nhiễm qua đường phân, miệng). - Anti HAV Total (IgG & IgM) dương tính: Chứng tỏ bị nhiễm bệnh, thể hiện tính miễn nhiễm của cơ thể đối với viêm gan siêu vi A. - Anti HAV IgM dương tính: Viêm gan A cấp. - HAV Ag/phân dương tính: Dấu hiệu bị nhiễm Siêu Vi A
Sinh lý:

[Trở về]