CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: HELICOBACTER PYLORI ANTIBODIES SERUM (HP TEST)
Giới hạn bình thường: Âm tính Hp IgG< 1. Hp IgM< 20.
Chỉ định: Loét dạ dày do Helicobacter Pylori - Dương tính: Có sự hiện diện của Helicobacter Pylori trong dạ dày
Sinh lý: H.pylori có liên quan đến nguyên nhân loét dạ dày và có thể được loại trừ bằng cách trị liệu 3 loại thuốc kết hợp (Bismuth Subcitrate, Metro Mindazole, Tétracycline).

[Trở về]