CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: HBA1C (GLYCOSYLATED HAEMOGOBIN BLOOD)
Giới hạn bình thường: 5 – 7% của HbA1C
Chỉ định: Theo dõi điều trị bệnh tiểu đường. - Cao: Lượng Glucose trong máu cao (Diabetes, bệnh tiểu đường khó kiểm soát không thích hợp với điều trị) - Cao giả tạo: Urea máu cao, b Thalassemia. - Thấp giả tạo: Thiếu máu, huyết tán, mất máu.
Sinh lý: Chỉ số đáp ứng và hiệu quả của điều trị tùy thuộc vào đời sống của hồng cầu trong vòng 3 tháng, không nên đổi điều trị dưới thời gian này.

[Trở về]