CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: HAEMATURIA NƯỚC TIỂU (TIỂU MÁU)
Giới hạn bình thường: < 1000 hồng cầu/mol.
Chỉ định: Đường tiểu và bệnh thận. - Cao: Viêm vi cầu thận, viêm bàng quang, viêm tiền liệt tuyến, sạn thận niệu đạo, u đường tiểu, Renal Papillarynecrosis, bị thương, vật lạ, điều trị đông máu, lao niệu, bệnh về thận, Chỉ định thận hư, hội chứng Heamolytic, Ureamic, tiểu máu bẩm sinh, Leukemia, dược phẩm (Yclophosphamide, warfarin, Heparin, Aspirine, Cabidopa, Phenytoin Metronindazole, Phenothiazine. - Dương giả: Que nhún dính chất Iode, chất Oxy hóa, tiểu Hb, tiểu ra Muoglobulin, Peroxidase kết hợp với vi trùng nếu mẫu thử để lâu.
Sinh lý:

[Trở về]