CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: ALBUMINE – GLOBULINE RATIO (A/G)
Giới hạn bình thường: 1 – 2.2
Chỉ định: Bệnh về gan. - Thấp: Gan bị tổn thương.
Sinh lý: Trong bệnh về gan số lượng Albumine trong máu giảm, áp suất thẩm thấu thấp và sinh dịch báng, cùng lúc Gama Globuline tăng.

[Trở về]