CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: GLUCOSE TRONG CSF (DỊCH NẢO TỦY)
Giới hạn bình thường: 2.1 – 4 mmol/l
Chỉ định: Bệnh não bộ. - Cao: Tiền nhiễm trùng não, khối u, Urea cao, hôn mê tiểu đường. - Thấp: Viêm màng não do vi trùng (Chlorid Proteine), lao, giang mai, Insulin.
Sinh lý:

[Trở về]