CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: GLUCOSE TOLERANCE TEST (GTT)
Giới hạn bình thường: Cho uống 75g Glucose, đường huyết không được quá 8 mmol/l sau 30 phút và phải trở về bình thường sau 2 giờ, không có xuất hiện đường niệu.
Chỉ định: Tiểu đường. - Rất cao ( > 11 mmol/l): Diabette Mellitus. - Cao (8–11 mmol/l): Diabette chậm (dung nạp Glucose yếu), có thai, thiếu Chromium.
Sinh lý: Người bệnh tiểu đường không sản xuất đủ số lượng Insuline để loại trừ Glucose khỏi Serum nhanh chóng.

[Trở về]