CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: GLUCOSE NƯỚC TIỂU
Giới hạn bình thường: âm tính.
Chỉ định: Bệnh tiểu đường. - Dương tính: Bệnh tiểu đường, hội chứng Fanconi, Stress, bệnh tiểu đường do thận bẩm sinh, lượng đường niệu chỉ tỷ lệ với lượng đường thận khi không có bệnh về thận.
Sinh lý:

[Trở về]