CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: GLUCOSE BLOOD
Giới hạn bình thường: 3.5 – 6 mmol/l (máu lúc đói).
Chỉ định: Bệnh tiểu đường. - Cao: Diabete Mellitus (GTT), nhiễm trùng, cường tuyến giáp, cường tuyến yên, Adrenal Cortical Excess, bệnh gan, Phaechromocytoma, Leschke Syndrome, Prader, Will Syndrome, Reaven Syndrome, hạ Kali máu, phỏng, trị liệu Steroids). - Thấp: Uống thuốc hạ đường máu, làm tăng Insulin máu, Suy vỏ thượng thận, nhược tuyến yên, bệnh Addisson’s, nhược tuyến giáp, bệnh gan nặng, nghiện rượu.
Sinh lý: Lượng Glucose điều hòa rất cần thiết cho chức năng của cơ thể bình thường, lượng Glucose được kiểm tra bởi Insulin phóng thích ra từ Islets của Tb Langerhans ở tụy tạng, không ăn 12 giờ trước khi làm xét nghiệm

[Trở về]