CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: FOLLICLE STIMULATING HORMONE SERUM (FSH)
Giới hạn bình thường: Pupubertal: 0–13U/L(Tiền dậy thì). Nam: 1 – 5 U/L. Nữ: 1 – 9 U/L. Nữ thời kỳ kinh nguyệt: 10 – 30 U/L. Tiền mãn kinh: 40 – 200 U/L.
Chỉ định: Hiếm muộn. - Rất cao: Suy giảm tuyến sinh dục. Thường tăng ở giữa chu kỳ kinh nguyệt. - Thấp: Hiếm muộn (cả 2 phái).
Sinh lý: Đây là kích thích ở tuyến Yên, kết hợp với LH kích hoạt sự rụng trứng và sinh tinh trùng, được kiểm soát bởi kích

[Trở về]