CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: FERRITIN
Giới hạn bình thường: Nam: 20 – 320 mg/l.
Nữ: 15 – 300 mg/l.
Sơ sinh: 50 – 350 mg/l.
Chỉ định: Thiếu sắt, dư thừa. - Rất cao: Hodgkin’s disease cấp, mãn, Neoplasia. - Cao: Haemo chromatosis, nhiễm trùng, truyền máu nhiều, Laukemia, viêm gan mãn tính, huyết giải, megaloblastosis, bệnh tự miễn, dư thừa sắt. - Thấp: Thiếu sắt, thiếu máu, các bệnh mãn tính (viêm đa khớp, suy thận), thẩm phân.
Sinh lý:

[Trở về]