CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: ETHANOL SERUM(C2H5OH)
Giới hạn bình thường: Không có.
Chỉ định: Nhiễm độc rượu. - 0.05 g/100ml: Được xem là vi phạm luật. - 0.08 g/100ml: Say rượu (Stuperose) - 0.3 – 0.5g/100ml: Hôn mê do rượu (Comatose). - > 0.5g/100ml: Ngộ độc rượu có thể tử vong.
Sinh lý: Rượu được hấp thu qua dạ dày và biến dưỡng ở gan và được bài tiết qua thận với lượng nhất định

[Trở về]