CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: EOSINOPHILS BLOODS
Giới hạn bình thường: 0.05 – 0.4 x 109/L (1 – 5%).
Chỉ định: Xác định tình trạng nhiễm túy. - Rất cao: Carcinoma, Eosinophilic Leukemia Hydatid. - Cao: Dị ứng, sốt, Pemphigus, Polyarteritis nodosa, bệnh Hodgkin’s, ký sinh trùng đường ruột, suyễn, Eczema, viêm thấp khớp, viêm da, Infections mononucleosis, do thuốc (Peniciline, Aspirin, Iode…).
Sinh lý:

[Trở về]