CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: DEOXYPIRIDINOLINE NƯỚC TIỂU (DPD DPYD)
Giới hạn bình thường: Nam: 2.5 – 5.0 nmol Dpyd/mmol Creatinine. Nữ: 3.0 – 5.5 nmol Dpyd/mmol Creatinine.
Chỉ định: Loãng xương, xốp xương. - Cao: Chronic hypogonadism, loãng xương, bệnh Paget’s, Thyrotoxicosis, cường tuyến phó giáp trạng, thiếu Vitamin D, viêm đa khớp, trị liệu Corticoides.
Sinh lý: Chất Collagem là sản phẩm của xương bị vỡ và được phóng thích vào máu và nước tiểu. (Dpyd là 1 trong những sản phẩm đó).

[Trở về]