CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: CREATININE SERUM
Giới hạn bình thường: 0.6 – 1.4 mg/100ml.
Chỉ định: Bệnh thận. - Cao: Suy thận cấp hoặc mãn (Urea – K ?), bí tiểu, cao huyết áp, viêm vi cầu thận mãn, tiểu đường do thận (Diabete Nephopathy), Polycystic Kidney, Reflux Nephiopathy, SLE, ăn thịt nhiều, Vitamin chỉ định, dược phẩm. - Thấp: Có thai, Acute & Chronic Muscle Wasting.
Sinh lý: Creatinine thải ra bởi sự lọc ở vi cầu cận, sự tắc nghẻn chứng tỏ suy vi cầu thận, kết quả bất thường (cao hay thấp) có thể do Glucose máu cao hoặc Bilirubin hay do thuốc Cafoxitin.

[Trở về]