CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: ADDIS COUNT / NƯỚC TIỂU
Giới hạn bình thường: RBC < 1000/min. WBC < 2000/min.
Chỉ định: Bệnh thận. - Cao: Nhiễm trùng đường tiểu. - Trụ hồng cầu: Viêm vi cầu thận. - Trụ trong: Sốt, lợi tiểu, thể dục, bệnh thận. - Trụ hạt: bệnh thận không chuyên biệt - Trụ sáp: Bệnh thận nhiễm mỡ, bệnh thận mãn.
Sinh lý:

[Trở về]