CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: CREATININE KINASE (CK) – CREATININE PHOSPHO KINASE (CPK)
Giới hạn bình thường: Nam:60 – 280 IU/L. Nữ:30 – 190 IU/L.
Chỉ định: Nghi ngờ thuyên tắc cơ tim. - Cao: Nhồi máu cơ tim (LDH, AST ?), Muscle Distrophies, Polymyositis, tiền phẩu, tắc nghẽn phổi, chấn thương cơ.
Sinh lý: CK tăng 3 – 5 giờ sau cơn nhồi máu cơ tim, trở lại bình thường sau 2 – 3 ngày, cơ tim và cơ bắp có nhiều enzyme loại này nó chuyển từ ADP => ATP + Creatinine.

[Trở về]