CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: COTININE SERUM
Giới hạn bình thường: 0 mg/l
Chỉ định: Xác định hút thuốc lá. - Cao: Nghiện thuốc lá
Sinh lý: 5% Nicotine biến dưởng thành Cotinine.

[Trở về]