CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: CORTISOL SERUM
Giới hạn bình thường: Sáng: 130 – 170 nmol/l (5 – 28 mg/100ml). Chiều: < 390 nmol/l (< 14 mg/100ml). Nửa đêm: < 220 nmol/l (< 8 mg/l).
Chỉ định: Bệnh Cushing. - Cao: hội chứng Cushing, Oral Contraceptives, béo phì, Stress, Thuốc (Hormone), có thai, Depression, không đáp ứng khi chích IV Tetracosactin, Addison’s disease.
Sinh lý: Thường lấy mẫu lúc 9giờ sáng.

[Trở về]