CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: CORTISOL NƯỚC TIỂU FREE
Giới hạn bình thường: 97 – 330 nmol/ngày.
Chỉ định: Cushing - Cao: Hội chứng Cushing, hormone trị liệu
Sinh lý: Nên dùng Nước tiểu 24 giờ.

[Trở về]