CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: COMPLEMENT SERUM (C3 & C4)
Giới hạn bình thường: C3: 0.83 – 1.70 g/l C4: 0.19 – 0.59 g/l
Chỉ định: SLE. - Giảm SLE, thấp khớp, bệnh mô liên kết, xơ gan, Articaria, cắt lách, nhiễm phế cầu, nhiễm Neisseria.
Sinh lý: Dùng theo dõi phát triển của SLE, C4 nhạy, C3 giảm khi có bệnh nặng.

[Trở về]