CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: CHORIONIC GANADOTROPHIN HUMAN NƯỚC TIỂU ( HCG/ URINE)
Giới hạn bình thường: < 30 UI/ngày.
Chỉ định: Có thai. - Cao: Có thai, Seminomas, Choriocarcinoma, Hydatidiform Mole.
Sinh lý: Đỉnh cao ở tuần 10 của thai kỳ.

[Trở về]