CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: ACID PHOPHATASE TOTAL SERUM (ACP)
Giới hạn bình thường: 2.3 – 5.7 U/L
Chỉ định: Bệnh tuyến tiền liệt. - Cao: Ung thư tiền liệt tuyến, Leucemie myelocytic.
Sinh lý: Nồng độ phophatase acid có nhiều trong tuyến tiền liệt – nó được phóng thích khi có ung thư lan toả.

[Trở về]